Het is niet vaak dat je zúlk overtuigend bewijs vindt over een alternatieve geneeswijze, maar nu is het toch echt zo: een grootschalig onderzoek bewijst dat individuele homeopathie werkt.
Het bewijs is zo ongeveer het meest overtuigende bewijs dat je je kunt wensen. Need I say more?

Homeopathie

Onlangs voerden internationaal gerenommeerde onderzoekers in de homeopathie een systematische review uit van al het eerder uitgevoerde onderzoek naar de werking van homeopathie. De review betrof de toepassing van verschillende vormen homeopathie bij allerlei indicaties. Het ging hier om een systematische review van eerder uitgevoerde meta-analyses bij een grote diversiteit aan klachten. Na zorgvuldige inventarisatie van alle studies concludeerden onderzoekers dat het bewijs voor de werking van homeopathie zeer hoog is.
De systematische review was grootschalig van aard. De zes opgenomen meta-analyses bestonden uit 16 tot 110 trials en de geïncludeerde trials werden gepubliceerd tussen 1943 en 2014. De mediane steekproefgrootte varieerde van 45 tot 97 patiënten.
De kwaliteit van het bewijs voor positieve effecten van homeopathie ten opzichte van placebo-werking was met name hoog voor klassieke, geïndividualiseerde homeopathie. De onder de loep genomen meta-analyses laten significante positieve effecten zien van homeopathie ten opzichte van een placebo. Dit is in overeenstemming, zo merken de onderzoekers op, met laboratoriumexperimenten. Deze experimenten laten repliceerbare effecten van homeopathische verdunningen zien bij zowel fysisch-chemische, in vitro, plantaardige alsook bij dierlijke testsystemen.

Bronvermelding
Hamre, H. J., Glockmann, A., von Ammon, K., Riley, D. S., & Kiene, H. (2023). Efficacy of homoeopathic treatment: Systematic review of meta-analyses of randomised placebo-controlled homoeopathy trials for any indication. Systematic reviews, 12(1), 191.

Het originele wetenschappelijke artikel kan je gratis downloaden via deze link.