Methoden

Gezondheid is het resultaat van balans op alle lagen van jou als mens:

  1. Lichamelijk
  2. Mentaal/Emotioneel
  3. Spiritueel

Deze lagen werken intiem samen. Alleen door met alle drie de lagen te werken, is het mogelijk om volledig gezond en vitaal te zijn.

De methoden waarmee ik werk, zin er op gericht om balans te bereiken op alle drie deze lagen.
Het ademwerk werkt op alle lagen tegelijkertijd, reden waarom het ademwerk een centrale plaats inneemt in mijn werk metjou.

Om verdere bewustzijn te creëren, voeg ik hier andere krachtige methoden aan toe die specifiek bepaalde lagen aanspreken.

Lees hier meer over de methoden:

Lichamelijk

Vaak denkt men dat genezing alleen op het lichamelijke vlak ligt. Dit is niet geheel waar, onze emoties en gedachten hebben een grote invloed op ons lichaam. Toch blijft het belangrijk om de fysieke aspecten aandacht te geven. Alleen door balans te bereiken op alle drie de lagen is het mogelijk om werkelijk gezond te zijn.

Mentaal

We denken gemiddeld 30.000 tot 60.0000 gedachten per dag. Het meerendeel daarvan zijn herhalende gedachten. We houden onszelf dus in zekere mate bezig met hersenspoelign: dat wat we veelvuldig denken, daar gaan we in geloven, of we het willen of niet. Zorgen en angsten hebben de neiging om zichzelf steeds weer in het hoofd te herhalen. Niet handig, als je bang bent om zieker te worden dan je bent of zo ziek te blijven.
Het is niet mogelijk om volledig gezond en in balans te zijn zonder met onze belemmerende overtuigingen te werken. Wat je gelooft wordt uiteindelijk waarheid.

Het is daarom van groot belang om rek in je hersenen te creëren en belemmerende gedachtepatronen om te buigen. Dit doen we met behulp van twee programma’s:

Emotioneel

De invloed van onze emoties op het lichaam werd mij de afgelopen 10 jaar steeds duidelijker. Als we ons emotioneel slecht voelen, dan volgt het lichaam met ziekte. Het is daarom van groot belang om opgekropte, onverwerkte emoties tot integratie te brengen. Het lichaam kan daardoor weer op stroom komen, waardoor ook fysieke gezondheid weer mogelijk wordt.

Spiritueel

Op het moment dat we begrijpen wie wij werkelijk zijn, verandert alles. Zodra je begrijpt wat je kern is, maak je andere keuzes. Als je weet wie je bent, volgt daaruit ook wat je nodig hebt en wat goed voor je is. Het wordt makkelijk om JA of NEE te zeggen en het wordt gemakkelijker om te relativeren. Hierdoor wordt je gelijkmoediger en kan je de boel blijven overzien. Dit creëert een vrijheid die je nooit meer zult willen opgeven.

Share