Privacy

Informatieverstrekking

Alle informatie die door of over deelnemers of cliënten verstrekt wordt vooraf of tijdens de cursus of sessies en waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, wordt door Altractive, haar medewerkers en de docenten vertrouwelijk behandeld.

Bescherming Persoonsgegevens

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming maak ik je erop attent dat de door jou verstrekte gegevens zoals naam, adresgegevens en andere persoonlijke details onder strikte geheimhouding worden opgenomen in mijn (klanten)administratie. Je adresgegevens worden alleen gebruikt om je te kunnen voorzien van de diensten die je bij ons afneemt en/of  je te blijven informeren over de opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Je voornaam, achternaam, telefoonnummer en emailadres worden voor registratiedoeleinden doorgegeven aan de Transformational Breath Foundation in de VS indien je je opgeeft voor een van de officiële programma’s van Transformational Breath (Reclaim your Breath weekend, Reclaim your Super Powers weekend, Levels I, II, III, IV en V). Deze informatie zal alleen aangewend worden voor wettelijk toegestaan zakelijk gebruik. Meer informatie over het gebruik van deze gegevens door de Transformational Breath Foundation vindt je hier. Altractive verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien je bezwaar hebt tegen dit gebruik van je gegevens, dan kan je dit schriftelijk aan me laten weten.

Lees hier mijn Privacybeleid: Privacyreglement Altractive_25052018

Lees hier alles over wat er met je gegevens gebeurt die je op de website invoert: Privacyreglement website_25052018

 

 

Terug naar procedures pagina

Share