Reading

Reading is het lezen van je energie. Dit kan een algemene beschrijving zijn, of aan de hand van een specifieke vraag.

Tijdens mijn opleiding tot reader is mij duidelijk geworden dat reading feitelijk niets anders is dan het communiceren met dat deel van jou dat alle wijsheid heeft voor jouw leven.

We zijn ons er vaak niet van bewust dat we deze wijsheid hebben en dan is het nuttig om het via een ander te horen.

Door een reading kun je meer duidelijkheid krijgen over wat zich in je leven afspeelt, waar je obstakels liggen en hoe jij je daartoe verhoudt. Je kan dan tot je eigen inzichten komen.

Na een reading krijg je een korte healing. Op die manier kan je de ontvangen informatie even de juiste plek te laten vinden.

Je krijgt een opname van de reading mee naar huis, zodat je deze op een later tijdstip nog eens kan beluisteren.

Share