Healing en Reading

Een mens is meer dan alleen een lichaam. In de traditionele geneeskunde onderscheidt men het lichaam en de geest, waarbij we als arts geleerd worden dat beide systemen niet onafhankelijk van elkaar gezien kunnen worden.

Helaas, is het echter vaak zo dat er in de reguliere geneeskunde meer aandacht wordt besteed aan het fysieke lichaam, waardoor de aandacht voor de geest nauwelijks of vaak pas veel later in het proces aan bod komt. Naar mijn gevoel missen we daar een belangrijk aspect in het helingsproces. Een mens is immers pas heel, als alle delen met elkaar in verbinding staan.

Naast het fysieke lichaam hebben we ook een energetisch lichaam. Hierin onderscheiden we de aura en de chakra’s. Deze zijn voor de getrainde persoon zichtbaar en de informatie die hierin opgeslagen wordt kan veel over je vertellen.

Indien er in de chakra’s of de aura iets blokkeert, kan de energie niet goed doorstromen waardoor er onbalans in je systeem kan ontstaan. Deze onbalans kan zich op verschillende manieren uiten. Lichamelijke klachten kunnen hiervan een uitingsvorm zijn.

Tijdens een healing of een reading zit je rustig op een stoel waarbij je verder niets hoeft te doen.

Lees hier meer over de verschillende methodes die ik hanteer:

 

 

Share