Equinox 22 september

Op 22 september is het de herfstequinox. Van oudsher zijn dit krachtmomenten die door de eeuwen heen door verschillende volkeren uitgebreid gevierd werden. Tijdens deze momenten zijn de sluiers dun, waardoor energetische verschuivingen op aarde vaak voelbaar zijn en belangrijke verschuivingen kunnen plaatsvinden.

Er wordt veel gezegd en geschreven over het jaar 2012: het is een belangrijk jaar in het proces van de verlichting van de mens. Iets wat in ieder geval duidelijk is, is dat dit jaar een jaar is met grote energetische veranderingen. Degenen die hierop afgestemd zijn, kunnen voelen dat het hier om versnellingen van de lichtfrequenties gaat. We worden met zijn allen opgetild naar een hogere energie: de kristallijne energie.
Alle grote kristallen in de aarde worden gedurende dit jaar stuk voor stuk opnieuw tot leven gebracht waardoor de energetische informatie die zijn dragen weer vrij kan komen.

Onderdeel van dit proces is hetgeen op 22 september staat te gebeuren, namelijk de initiële vorming van een nieuw kristallijne formatie van de primaire zonneschijven.
Voor degenen die zich hiertoe aangetrokken voelen, is er voor de Nederlanders nog een heel bijzonder moment tegelijk met deze wereldwijde gebeurtenis. Nederlandse lichtwerkers worden gevraagd in actie te komen in dit verlichtingsproces.

Energetisch gezien hebben bepaalde landen een specifieke functie in deze algehele ascentie:

 • Amerika: de stem van de beweging
 • Engeland: het hart
 • Zweden: het bewustzijn
 • Canada: de levensadem
 • Brazilië: de handen
 • Nederlands: het schild
 • Mexico: de ankering van de beweging.

Met beweging bedoel ik hier de beweging van de hele aarde naar een hoger energetisch plan.

De taak van Nederland voor de wereld is vergelijkbaar met wat ons immuunsysteem betekent voor ons lichaam. De afweer tegen en neutralisatie van negatieve invloeden van buitenaf. Deze taak kan pas werkelijk volledig zijn functie uitoefenen als het kristallijne veld in Nederland op volle kracht is geactiveerd.

De eerste versie van dit veld is al in 1997 neergezet door lichtwerkers van toen, een tweede activatie volgde in 2002 en nu worden wij gevraagd om op 22 september pro-actief dit veld tot zijn volle sterkte te activeren. Dit zogenaamde shieldveld heeft een bepaalde geometrische vorm die op de onderstaande afbeelding te zien is.

De formatie

Op 22 september worden we gevraagd om een bepaalde meditatie uit te voeren die tijdens de vorige twee activaties ook is gebruikt. Voor deze meditatie gebruiken we weer deze heilige geometrie. Op een bepaald moment in de meditatie zul je je plaats innemen in een van de 6 cirkels. Het is dus goed als je je van tevoren al kan oriënteren welke dat zal zijn. Je eigen hoger zelf zal die keuze voor je maken op het moment zelf, maar met deze informatie begrijp je misschien beter waarom.

 • Noord: Aartsengel Michaël – Buddha – Vuur
 • Oost: Uriël – Quan Yin – Water
 • Zuid: Gabriël – Sananda – Aarde
 • West: Rafaël – Maria – Lucht
 • Hart: Jophiël – Maha Chohan – Ether
  voor ons allen geldt:
  • Boven je: Chamuël – Serapis Bey
  • Onder je: Zadkiël – St. Germain

  De buitencirkel draagt de energie van de Kosmos en Al Dat Is.

De meditatie

Klik op de link om de instructie voor de meditatie te vinden: Shield meditatie 22 sept 2012

Het is een bijzonder grote eer om op deze manier en op zo’n grote schaal betrokken te zijn met de verlichting van de aarde.
Er is grote dankbaarheid voor jouw inzet in dit belangrijke moment in de menselijke geschiedenis.

Uiteraard verneem ik graag op deze site hoe je ervaringen van deze meditatie zijn geweest. Laten we met elkaar delen hoe we het ervaren hebben, daarmee wordt het nog breder gedragen!

Namasté

(Bron: Shield of the command, nr. 9, september 2012)

 terug naar agenda

Share

Laat wat van je horen

*