De sleutels van het leven

Zoekers zijn mensen die de schijnbare paradox van Gods onverschilligheid en Gods liefde proberen op te lossen. Ze graven in crises die de meeste mensen liever negeren en putten uit gekwetstheid, mislukkingen of rampen de diepste waarheden. De oplossingen van dat raadsel is het waard om er je hele leven aan te wijden. ‘Begrijp me niet verkeerd als ik zeg dat de geest overal om ons heen sleutels achterlaat’, zei de wijze. ‘Ik bedoel daarmee niet dat die sleutels makkelijk zichtbaar zijn of dat het geheim makkelijk te ontsluieren is.’

 

Sleutels hebben alleen zin als er een geheim bestaat. In dit geval is het geheim hoe de wereld tegelijk zowel materieel als spiritueel kan zijn, en hoe dezelfde daad het werk van een volmaakt onverschillige God (lees spirit of universum of jouw woord) of het teken van Zijn liefhebbende aanwezigheid kan zijn.

Het perspectief is alles. Stel dat iemand met open armen op je afstormt. Dat beschouw je als een aanval als je denkt dat die persoon een vijand is, en als een omhelzing als hij of zij een vriend is. Een baby kan schoppen en schreeuwen als zijn moeder zijn gezicht boent, maar vanuit het perspectief van de moeder is het een liefhebbende daad om het vuil weg te vegen.

Op dezelfde manier komen de meeste voorvallen die jij ongelukken of zelf een straf van God noemt, in werkelijkheid voort uit medeleven, want God zoekt altijd de zachtmoedigste manier om onevenwichtigheden in de natuur recht te trekken. Die onevenwichtigheden heb jij veroorzaakt, en Hij moet zuiverend optreden om je voor nog grotere ongelukken te behoeden.

Als de geest om je heen met sleutels strooit, hoe kun je ze dan zien?
Op de eerste plaats moet je ertoe bereid zijn. Ze duiken in vele vormen op: je ontmoet iemand over wie je net aan het nadenken was; je hoort een woord dat net door je hoofd ging; plannen lopen mis, maar dat blijkt een geluk bij een ongeluk; je merkt dat in je leven te veel toevalligheden gebeuren om echt toeval te kunnen zijn. De geest begint vaak op die manier te spreken: je zou het eerste ontmoetingen kunnen noemen.
Ook nipte ontsnappingen, gelukkige toevalligheden en voorgevoelens die uitkomen horen tot die categorie. In al die gevallen worden de normale patronen van oorzaak en gevolg op de proef gesteld en soms doorbroken.
Als je het soort logica van A veroorzaakt B veroorzaakt C probeert toe te passen, klopt de uitleg niet omdat die toevalligheden te vergezocht en te persoonlijk zijn. De echte vraag is niet: ‘ Waarom is dat gebeurd?’ maar ‘ Waarom is dat met mij gebeurd?’
Zelfmedelijken kan natuurlijk tot dezelfde vraag leiden: ‘ Waarom is dat met mij gebeurd?’ Je moet die vraag op een andere manier leren stellen: uit nieuwsgierigheid, niet uit zelfmedelijden. Voor het ego kan een rare of slechte gebeurtenis niet goed zijn. Toch is elk voorval als nuttig bedoeld. De geest neemt soms zijn toevlucht tot een hoger soort vriendelijkheid en leert ons uit medelijden een hard lesje om echt rampzalige dingen te voorkomen. Maar de ECHTE rampzalige dingen dan? Die beschouwt de wijze als het beste dat de geest kon doen, gegeven het complexe web van oorzaak en gevolg dat iedereen omsluit.

Inspiratie uit het boek De wereld van Merlijn door Deepak Chopra.

Share

Laat wat van je horen

*